جمعه 29 دى 1396
 انتخاب وب سایت
 
دوره‌های برگزار شده در سال 1396
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
1 کارگاه آموزشی 19 ارديبهشت 1396 تا 19 مرداد 1396
2 کارگاه آموزشی 27 ارديبهشت 1396 تا 27 تير 1396
3 33465 کارگاه آموزشی 19 تير 1396 تا 19 شهريور 1396
4 کارگاه آموزشی 20 تير 1396 تا 20 شهريور 1396
5 کارگاه آموزشی 21 تير 1396 تا 21 شهريور 1396