دوشنبه 30 بهمن 1396
 انتخاب وب سایت
 
کارگاه ها و دوره های سال جاری
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
وضعیت ثبت نام
1 کارگاه آموزشی 19 ارديبهشت 1396 تا 19 مرداد 1396 19 ارديبهشت 1396
غیر فعال
2 کارگاه آموزشی 27 ارديبهشت 1396 تا 27 تير 1396 27 ارديبهشت 1396
غیر فعال
3 33465 کارگاه آموزشی 19 تير 1396 تا 19 شهريور 1396 19 تير 1396
غیر فعال
4 کارگاه آموزشی 20 تير 1396 تا 20 شهريور 1396 20 تير 1396
غیر فعال
5 کارگاه آموزشی 21 تير 1396 تا 21 شهريور 1396 21 تير 1396
غیر فعال
دوره‌های برگزارشده در سال‌های گذشته